2

PMT Mở Lớp Học Tiếng Nhật Miễn Phí Tháng 08/2015

Hiện nay, Trung Tâm Tư Vấn Du Học Nhật PMT tại Huế mở lớp học tiếng Nhật cơ bản cho du học sinh miễn phí. Nội dung , chương trình học bao gồm: Cung cấp kiến thức cơ bản Tiếng Nhật trong giáo trình Mina 1 và Mina 2. 3 tháng trước khi lên đường du học sẽ được dạy chương trình giao tiếp cơ bản hoàn toàn miễn phí. cung cấp những tình huấn và vấn đề xảy ra trên đất Nhật Bản. Nhằm trang bị cho các bạn một nền tảng cơ bản trước ckhi hoà nhập với môi trường mới. Trung Tâm du Học NNhaajtPMT tại Huế luôn chú trọng đến khâu đào tào tiếng NHật cho du học sinh. Xem như một công đoạn then chốt trong việc chắp cánh ước mơ cho du học sinh. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được xếp lớp theo địa chỉ:

Trung Tâm Tư Vấn Du Học Nhật tại Huế.  Số 4 Trương Định – Vĩnh Ninh – Thành Phố Huế.

Điện thoại: 054.933.237