12

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG TIẾNG TẠI NHẬT

Hiện nay, có nhiều trường chúng tôi đã liên kết xin gửi thông tin để du học sinh có thêm thông tin chính xác nhất.

vui lòng cập nhật link sau:

http://www.studytoday.com/nihongogakkou/Scuole_di_Lingua_Giapponese.asp

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HÊ VỚI TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC TẠI HUẾ PMT

ĐỊA CHỈ: 04 TRƯỜNG ĐỊNH – VĨNH NINH – TP. HUẾ

ĐIỆN THOẠI: 054.39.33.237.