Điều kiện tuyển sinh

1. Học sinh tốt nghiệp 12.
2. Sinh viên sắp tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học.
3. Sinh viên đã có bằng Đại Học – Cao Đẳng – Trung Cấp.