Giấy tờ thủ tục

1. ẢNH 3X4 (10 TẤM). PHÔNG MÀU TRẮNG.
2. BẢN SAO GIẤY KHAI SINH.
3. BẢN SAO CÔNG CHỨNG CHỨNG MINH NHÂN DÂN PHOTO TRÊN MỘT TỜ A4.
4. BẢN SAO CÔNG CHỨNG HỘ KHẨU.
5. BẰNG VÀ BẢNG ĐIỂM/HỌC BẠ CỦA CẤP HỌC CAO NHẤT (PTTH, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC,…) (BẢN GỐC).
6. GIẤY CHỨNG NHẬN ĐANG LÀ SINH VIÊN (NẾU ĐANG ĐI HỌC). GIẤY CHỨNG NHẬN ĐANG ĐI LÀM (NẾU ĐANG ĐI LÀM).
7. GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC TIẾNG NHẬT VÀ CHỨNG CHỈ TIẾNG NHẬT (NẾU CÓ).
8. HỘ CHIẾU (BẢN PHOTOCOPY, TRANG CÓ HÌNH VÀ TRANG CÓ CHỮ KÝ, NẾU CHƯA CÓ SẴN THÌ BỔ SUNG SAU).
9. GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP MỖI THÁNG. CÔNG TY LÀM.
10. GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN VÀ THẺ TIẾT KIỆM. ( CÔNG TY LÀM GIÚP NẾU CẦN).